Kullanım Koşulları

Gizlilik Feragatnamesi

Missproject web sitesini ziyaret eden kullanıcıların gizlilik hakkına saygı duymaktadır. Web sitemizi görüntüleyebilmek için kişisel olarak tanımlanabilecek bilgilerinizi vermeniz gerekmemekle birlikte, sitemizde yer alan belirli bir içeriğe erişip kullanabilmek için kişisel olarak tanımlanabilecek bilgiler verilmesi gerekebilir.

Missproject’in web sitesinden ya da farklı kanallar üzerinden topladığı bilgiler güvenli veritabanlarında saklanır.
Web sitemizi kullanmakla ya da tarafımızdan hazırlanan bir formu doldurmakla Missproject’in o tarih itibariyle geçerli olan Gizlilik Politikası şartları doğrultusunda kişisel olarak tanımlanabilecek bilgileriniz de dahil olmak üzere hakkınızda bilgi toplamasına, Türkiye’deki ya da herhangi yetkili bir mahkeme veya herhangi bir resmi makamın emri, talebi, ihtarı, kararına, bir dava veya yürürlükteki herhangi bir kanun veya düzenlemeye göre açıklamak zorunda olduğu durumlarda bu bilgilerin kullanmasına ve başkalarına açıklamasına onay vermiş bulunursunuz.